Köpvillkor

Köpvillkor Konsumenter


Allmänna Villkor 
Sälensnus AB (nedan kallat "Sälensnus") driver den Internetbaserade handelsplatsen Hantverkssnus.se och därtill hörande sidor (nedan kallad "Hantverkssnus.se"). Aktuella kontaktuppgifter och övrig information om Sälensnus framgår på Webbplatsen. Betalning för varor eller tjänster skall ske via de betalningslösningar som finns tillgängliga på Hantverkssnus.se.


Allmänt
De allmänna villkor som här anges (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) beställer varor eller tjänster från Hantverkssnus.se. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör sin beställning via Hantverkssnus.se.

Som angivet ovan ingås avtal vid köp via Hantverkssnus.se mellan dig och Sälensnus mellan dig som kund. Vid köp via Hantverkssnus.se godkänner du även Sälensnus Allmänna villkor och dataskyddspolicy.

Kunden måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa på Hantverkssnus.se. Säljaren förbehåller sig också rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (om Kunden exempelvis har uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller då kredit inte kan lämnas).

Sälensnus reserverar sig för eventuell slutförsäljning, samt fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, exempelvis eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, felaktiga priser samt prisjusteringar (till exempel förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående aktuell lagerstatus. 

Avtal och Beställning
Hantverksnus.se Villkor måste accepteras av Kunden för att ett köp skall kunna genomföras. Genom att acceptera Villkoren är Kunden förbunden att följa Villkoren i sin helhet. Därmed medger Kunden samtidigt att den har tagit del av den på Hantverkssnus.se befintliga informationen om personuppgifter och även givit sitt samtyckte till användningen av personuppgifter och cookies enligt Sälensnus Dataskyddspolicy.

När Kunden beställer en vara från Hantverkssnus.se så kommer Sälensnus bekräfta beställningen och när Kunden mottagit orderbekräftelse från Sälensnus per e-post har ett avtal om köp ingåtts. Kunden uppmanas att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Hantverkssnus.se kundtjänst.

Kunduppgifter mm.
Sälensnus rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Hantverkssnus.se. Kunden kommer att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter vid registrering av sitt användarkonto och/eller då en beställning skall genomföras. Vid sådan registrering bekräftar Kunden att de uppgifter som fylls i är fullständiga och korrekta. Eventuella komplikationer till följd av felaktigt ifyllda uppgifter är därmed Kundens ansvar. Mer ingående information om Sälensnus behandling av personuppgifter finns att läsa i Hantverkssnus.se Dataskyddspolicy.

Det är Kundens eget ansvar att se till att ingen annan än Kunden själv kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får därför inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och måste se till att eventuell handling där uppgift om användarnamn och lösenord framgår förvaras skyddat och på ett sådant sätt att någon obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om Kunden misstänker att någon obehörig fått tillgång till Kundens lösenord ska detta omgående anmälas till Sälensnus. Samtliga köp som görs med Kundens inloggningsuppgifter är Kundens ansvar, om sådan anmälan inte gjorts.

Om Sälensnus skulle misstänka att Kunden bryter mot Villkoren, missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter, förbehåller sig Sälensnus rätten att stänga av Kunden ifrån Hantverkssnus.se. Sälensnus förbehåller sig även rätten att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter, antingen på Kundens begäran eller om Sälensnus skulle anse det nödvändigt.


Priser, avgifter och betalning
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som där anges. Priser är angivna i svenska kronor och inkluderar moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Kunden kan välja att betala för sina varor och tjänster på något av de sätt som anges på Hantverkssnus.e. Mer information om tillgängliga betalsätt och eventuella rabatter återfinns på Hantverkssnus.se. Om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden har Säljaren rätten att redan i samband med beställningen kräva betalning av Kunden. Då Kunden väljer fakturabetalning eller delbetalning kan en kreditupplysning komma att göras. Kunden kommer i sådant fall att upplysas om detta. Sälensnus förbehåller sig rätten att i särskilda fall begränsa samt att ändra erbjudna betalsätt, om det betalsätt som Kunden själv har valt av någon anledning inte skulle fungera vid köptillfället eller om Kunden inte skulle godkännas för det valda betalsättet.

Leverans och fraktpolicy
Varor som finns i lager levereras normalt inom det på Hantverkssnus.se angivna antalet arbetsdagar. Särskilt avtal om leverans sker endast enligt Säljarens skriftliga bekräftelse.

Förväntad leveranstid av vara framgår av orderbekräftelse, i kassa och/eller på Hantverkssnus.se aktuella varusida eller dedicerad sida för leveransvillkor. Eventuell leveransförsening är kundens ansvar att meddela Säljaren, tidigast tre dagar efter orderbekräftelse, respektive fem dagar vid köp mot postförskott. Om inte särskilt avtalats och en leverans dröjer mer än 30 arbetsdagar, förutsatt att Kund inte kan hållas ansvarig har Kund rätt att häva köpet.

Vid paketleverans ska Kunden lösa ut detta inom den tid som står angiven i för ordern tillhörande avisering. Paket lämnas vanligtvis ut mot uppvisande av giltig legitimation och ordernummer. Kunden ska alltid få en avisering som meddelar var och när paket ska hämtas ut. Sådan avisering sker via SMS, e-post, vanlig post, eller i undantagsfall via telefonsamtal.

För ej uthämtad försändelse ifrån Hantverkssnus debiteras 250 SEK, inklusive fraktavgift, via faktura. Vid användning av Postförskott debiteras ej uthämtad försändelse ifrån Hantverkssnus med 350 SEK, inklusive fraktavgift, via faktura.

Ångerrätt & returpolicy
Snus klassas som livsmedel i Sverige och då föreligger ingen ångerrätt på snusvaror inhandlade på Webbplatsen, i enlighet med distansköpslagen.

När du köper varor annat än snus har du 14 dagars ångerrätt enligt distansköpslagen. Detta innebär att du har rätt lämna tillbaka varan men bara om förpackningen är obruten. Vid retur pga ångerrätt betalar kunden frakten.

Vid transportskada på paket kontakta oss inom 3 dagar för få hjälp.

Hör av dig till oss på e-mail: info@hantverkssnus.se så hjälper vi dig med retur eller frågor, personliga uppgifter mm. 

Vänligen observera! Du måste vara minst 18 år för att kunna handla på Hatnverkssnus.se! Snus ansvarsfullt!